วันอังคารที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 08.00 น. นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน 2564 (Thai National Flag Day) ประจำปี 2564 ณ บริเวณหน้าเสาธง ศาลากลางจังหวัดระยอง
โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 28 ก.ย. 2564 08:00 น.
วันอังคารที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 08.00 น. นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน 2564 (Thai National Flag Day) ประจำปี 2564  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณหน้าเสาธง ศาลากลางจังหวัดระยอง โดยมีกิจกรรมเคารพธงชาติ และร้องเพลงชาติไทย ณ บริเวณหน้าเสาธง ศาลากลางจังหวัดระยอง เป็นการดำเนินการภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด