วันพุธที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 9.30 น. นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดระยอง ครั้งที่ 3/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระยอง ชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง
โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 29 ก.ย. 2564 09:30 น.
วันพุธที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 9.30 น. นายชาญนะ  เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ  เหมะ รักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดระยอง ครั้งที่ 3/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระยอง ชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง