วันอังคารที่ 5 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจังหวัดเพื่อพิจารณาการขออนุญาตผลิตกัญชง (Hemp) ในเพื่อที่จังหวัดระยอง จำนวน 4 ราย ณ ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์ ศาลากลางจังหวัดระยอง
โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 5 ต.ค. 2564 09:30 น.
วันอังคารที่ 5 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจังหวัดเพื่อพิจารณาการขออนุญาตผลิตกัญชง (Hemp) ในเพื่อที่จังหวัดระยอง จำนวน 4 ราย ณ ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์ ศาลากลางจังหวัดระยอง