วันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 น. นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย โดยมี นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธาน ณ ห้องประชุมศรีสมุทโภคไชย ศาลากลางจังหวัดระยอง
โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 6 ต.ค. 2564 14:00 น.
วันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 น. นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย โดยมี นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธาน ณ ห้องประชุมศรีสมุทโภคไชย ศาลากลางจังหวัดระยอง