วันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีพิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการโครงการป่าในเมืองสวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทยจังหวัดระยอง “ ป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำ อัญมณีหนึ่งเดียวในระยอง” ครั้งที่ 1/2565 ณ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 7 ต.ค. 2564 09:30 น.
วันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีพิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการโครงการป่าในเมืองสวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทยจังหวัดระยอง “ ป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำ อัญมณีหนึ่งเดียวในระยอง” ครั้งที่ 1/2565 ณ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง