วันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีพิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมการประชุม “ติดตามสถานการณ์ผลไม้ภาคตะวันออก” ของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) ณ โครงการศูนย์บริหารจัดการมหานครผลไม้ ตำบลวังโตนด อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 7 ต.ค. 2564 13:00 น.
วันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง  มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีพิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมการประชุม “ติดตามสถานการณ์ผลไม้ภาคตะวันออก” ของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) ณ โครงการศูนย์บริหารจัดการมหานครผลไม้ ตำบลวังโตนด อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี