วันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการให้ความช่วยเหลือด้านการป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดระยอง พ.ศ.2564 ครั้งที่ 9/2564 ณ ห้องประชุมอุตรกิจพิจารณ์ ศาลากลางจังหวัดระยอง
โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 7 ต.ค. 2564 13:30 น.
วันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการให้ความช่วยเหลือด้านการป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดระยอง พ.ศ.2564 ครั้งที่ 9/2564 ณ ห้องประชุมอุตรกิจพิจารณ์ ศาลากลางจังหวัดระยอง