วันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น.นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีอัญเชิญโล่รางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รางวัลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” และมอบรางวัลเชิดชูเกียรติกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2564 ในกิจกรรม “มหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน” ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมสวนสุภัทราแลนด์ ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 7 ต.ค. 2564 09:00 น.
วันพฤหัสบดีที่  7 ตุลาคม 2564 เวลา  09.00 น.นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีอัญเชิญโล่รางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  รางวัลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” และมอบรางวัลเชิดชูเกียรติกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2564 ในกิจกรรม “มหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน” ประจำปี 2564  ณ ห้องประชุมสวนสุภัทราแลนด์ ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง