วันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 9.30 น. นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมขอรับการสับสนุนงบประมาณเพื่อจ้างที่ปรึกษาสำรวจออกแบบรายละเอียดโครงการก่อสร้างถนนสาย รย.4006 เชื่อมต่อแยกทางหลวงหมายเลข 3 (สี่แยก PMY) ณ ห้องประชุมศรีสมุทโภคไชย ชั้น 4 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง
โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 14 ต.ค. 2564 09:30 น.
วันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 9.30 น. นายชาญนะ  เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง  มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ  เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมขอรับการสับสนุนงบประมาณเพื่อจ้างที่ปรึกษาสำรวจออกแบบรายละเอียดโครงการก่อสร้างถนนสาย รย.4006 เชื่อมต่อแยกทางหลวงหมายเลข 3 (สี่แยก PMY)  ณ ห้องประชุมศรีสมุทโภคไชย ชั้น 4 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง