วันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีพิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของจังหวัดระยองประจำปี พ.ศ. 2565 ณ ห้องห้องประชุมภักดีศรีสงคราม ชั้น 4 มุกหลัง ศาลากลางจังหวัดระยอง
โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 10 ม.ค. 2565 13:30 น.
วันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีพิรุณ เหมะรักษ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง  เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของจังหวัดระยองประจำปี พ.ศ. 2565 ณ ห้องห้องประชุมภักดีศรีสงคราม ชั้น 4 มุกหลัง ศาลากลางจังหวัดระยอง