โดย ผู้ดูแลระบบ  วันที่ 31 ธ.ค. 2564 14:00 น.

วันที่ 31 ธันวาคม 2564 นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายอนันต์ นาคนิยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เดินทางไปเยี่ยมจุดบริการความปลอดภัยทางถนนจำนวน 2 จุด ดังนี้ จุดที่ 1 จุดบริการด้านหน้าบริษัท คูโบต้า ถนนสายบ้านบึง-แกลง อ.แกลง จ.ระยอง จุดที่ 2 บริเวณด้านหน้าโรงเรียนบ้านค่าย อ.บ้านค่าย จ.ระยอง สำหรับจุดบริการทั้ง 2 จุด การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยได้ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่มีความเข้มแข็งในการปฏิบัติงาน รวมทั้งได้เน้นย้ำถึงมาตรการความปลอดภัยทางถนนและมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างเคร่งครัด

วันที่ 31 ธันวาคม 2564 นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายอนันต์ นาคนิยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ...

โดย ผู้ดูแลระบบ  วันที่ 28 ธ.ค. 2564 08:00 น.

วันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 08.00 น. นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานพิธีบวงสรวงและถวายราชสักการะพระบรมรูปจำลอง สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี 2564 และประธานพิธีอัญเชิญพระบรมมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ไปประดิษฐาน ณ พิพิธภัณฑ์อุทยานการเรียนรู้สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจังหวัดระยอง วัดลุ่ม พระอารามหลวง อำเภอเมืองระยอง

วันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 08.00 น. นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายยุทธพล ...

โดย ผู้ดูแลระบบ  วันที่ 24 ธ.ค. 2564 16:00 น.

วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 16.00 น. นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ จังหวัดระยอง ปี 2565 การจัดงาน “วันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน (World Day of Remembrance for Road Traffic Victims)” ประจำปี 2564 และงานรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ระยอง

วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 16.00 น. นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายยุทธพล ...