โดย ผู้ดูแลระบบ  วันที่ 13 เม.ย. 2564 15:20 น.

วันอังคารที่ 13 เมษายน 2564 เวลา 15.20 น. นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วย นายอัธยา นวลอุทัย หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง ตรวจเยี่ยมจุดตรวจทางถนนในเขตรับผิดชอบ อ.นิคมพัฒนา โดยมีนายอำเภอนิคมพัฒนา นายภิรมย์ ชุมนุม เป็นหัวหน้าชุดจุดตรวจดังกล่าว ผลการตรวจปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งนี้ได้เน้นย้ำนโยบายด้านความปลอดภัยทางถนน และมาตรการป้องกันด้านการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ณ จุดตรวจหลัก เทศบาลตำบลมะขามคู่ ถนนสาย 36 หมู่ที่ 6 ตำบลมะขามคู่ และเวลา 15.50 น. ณ จุดตรวจหลัก องค์การบริหารส่วนตำบลมาบยางพร หน้าโรงเรียนมาบยางพร หมู่ที่ 3

วันอังคารที่ 13 เมษายน 2564 เวลา 15.20 น. นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วย นายอัธยา ...

โดย ผู้ดูแลระบบ  วันที่ 9 เม.ย. 2564 09:30 น.

วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ให้การต้อนรับ พล.ต.เกรียงไกร แข็งแรง หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตกองทัพภาคที่ 1 และคณะ ในการหารือข้อราชการตามแผนการพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติในโครงการพมพ.(เฉพาะพื้นที่) ลุ่มน้ำประเเสร์ ณ ห้องปฏิบัติราชการรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ศาลากลางจังหวัดระยอง

วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายยุทธพล ...

โดย ผู้ดูแลระบบ  วันที่ 9 เม.ย. 2564 09:30 น.

วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ให้การต้อนรับ พล.ต.เกรียงไกร แข็งแรง หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตกองทัพภาคที่ 1 และคณะ ในการหารือข้อราชการตามแผนการพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติในโครงการพมพ.(เฉพาะพื้นที่) ลุ่มน้ำประเเสร์ ณ ห้องปฏิบัติราชการรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ศาลากลางจังหวัดระยอง

วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายยุทธพล ...

โดย ผู้ดูแลระบบ  วันที่ 2 เม.ย. 2564 06:30 น.

วันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 06.30 น. นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ 67 รูป และพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ และ เวลา 18.30 น. เป็นประธานพิธีเปิดงานมหกรรมเล่าขานตำนานเมืองระยองเฉลิมพระเกียรติ 66 พรรษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 06.30 น. นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ ...