โดย ผู้ดูแลระบบ  วันที่ 7 ต.ค. 2564 09:00 น.

วันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น.นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีอัญเชิญโล่รางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รางวัลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” และมอบรางวัลเชิดชูเกียรติกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2564 ในกิจกรรม “มหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน” ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมสวนสุภัทราแลนด์ ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

วันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น.นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีอัญเชิญโล่รางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า ...

โดย ผู้ดูแลระบบ  วันที่ 7 ต.ค. 2564 09:30 น.

วันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีพิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการโครงการป่าในเมืองสวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทยจังหวัดระยอง “ ป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำ อัญมณีหนึ่งเดียวในระยอง” ครั้งที่ 1/2565 ณ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

วันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีพิรุณ ...

โดย ผู้ดูแลระบบ  วันที่ 28 ก.ย. 2564 08:00 น.

วันอังคารที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 08.00 น. นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน 2564 (Thai National Flag Day) ประจำปี 2564 ณ บริเวณหน้าเสาธง ศาลากลางจังหวัดระยอง

วันอังคารที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 08.00 น. นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ...