โดย ผู้ดูแลระบบ  วันที่ 21 ม.ค. 2564 09:19 น.

วันพฤหัสบดีที่ 21 ม.ค. 64 เวลา 09.19 น. จังหวัดระยอง นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณสถานที่ประดิษฐาน ฯ ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง

วันพฤหัสบดีที่ 21 ม.ค. 64 เวลา 09.19 น. จังหวัดระยอง นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ...

โดย ผู้ดูแลระบบ  วันที่ 17 ม.ค. 2564 15:00 น.

วันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2564 เวลา 15.00 น. นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจคัดกรองเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และได้มอบอาหารแห้ง เครื่องดื่มเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกคน ณ จุดตรวจคัดกรอง ถนนสุขุมวิท อำเภอแกลง จ.ระยอง

วันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2564 เวลา 15.00 น. นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี ...

โดย ผู้ดูแลระบบ  วันที่ 17 ม.ค. 2564 14:00 น.

วันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น. นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจคัดกรองเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019ณ จุดตรวจคัดกรอง หน้าองค์การบริหารส่วนตำบลพลงตาเอี่ยม ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 344 (สายบ้านบึง-แกลง) อำเภอวังจันทร์

วันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น. นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี ...

โดย ผู้ดูแลระบบ  วันที่ 15 ม.ค. 2564 14:00 น.

วันที่ 15 มกราคม 2563 นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายอนันต์ นาคนิยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เดินทางไปตรวจเยี่ยมด่านตรวจคัดกรองเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด -19) จำนวน 3 จุด

วันที่ 15 มกราคม 2563 นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายอนันต์ นาคนิยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ...

โดย ผู้ดูแลระบบ  วันที่ 15 ม.ค. 2564 09:00 น.

วันที่ 15 ม.ค. 2564 เวลา 09.00 น. นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ "โรงทานสังฆประชานุเคราะห์ คณะสงฆ์จังหวัดระยอง ประจำปี พ.ศ. 2564" ณ วัดเนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

วันที่ 15 ม.ค. 2564 เวลา 09.00 น. นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ ...

โดย ผู้ดูแลระบบ  วันที่ 14 ม.ค. 2564 16:00 น.

วันพฤหัสดีที่ 14 มกราคม 2564 ตั้งแต่เวลา 16.00 น. นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ออกตรวจเยี่ยมด่านคัดกรองเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และเป็นการลดความเร็วในการใช้รถเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนน จังหวัดระยอง บริเวณจุดตรวจคัดกรองสายหลัก ถนนสุขุมวิท บ้านฉาง-สัตหีบ บริเวณหน้าที่ศูนย์ราชการอำเภอบ้านฉาง ณ พื้นที่อำเภอบ้านฉาง

วันพฤหัสดีที่ 14 มกราคม 2564 ตั้งแต่เวลา 16.00 น. นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ ...