โดย ผู้ดูแลระบบ  วันที่ 24 ก.ย. 2563 09:00 น.

วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับภูมิทัศน์ และทำความสะอาด โรงพยาบาลวังจันทร์ เนื่องในโอกาสวันมหิดล ประจำปี พ.ศ. 2563

วันพฤหัสบดีที่ 24กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ...