โดย ผู้ดูแลระบบ  วันที่ 5 ก.ค. 2563 07:30 น.

วันอาทิตย์ที่ 5กรกฎาคม 2563 เวลา 07.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรและถวายเทียนจำนำพรรษาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563 ณ วัดเนินพระ อำเภอเมืองฯ จังหวัดระยอง

วันอาทิตย์ที่ 5กรกฎาคม 2563 เวลา 07.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรและถวายเทียนจำนำพรรษาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ...

โดย ผู้ดูแลระบบ  วันที่ 4 ก.ค. 2563 07:30 น.

วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.00น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีเฉลิมพระเกียรติและเจริญพระพุทธมนต์ในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ณ วัดเนินพระ อ.เมืองฯ จ.ระยอง

วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.00น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีเฉลิมพระเกียรติและเจริญพระพุทธมนต์ในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ...

โดย ผู้ดูแลระบบ  วันที่ 30 มิ.ย. 2563 13:30 น.

​วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดระยอง ครั้งที่ 23/2563 ณ ห้องภักดีศรีสงคราม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง อ.เมืองฯ จ.ระยอง

วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ ...

โดย ผู้ดูแลระบบ  วันที่ 30 มิ.ย. 2563 09:00 น.

วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมรับฟังการหารือแนวทางการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการ กิจการหรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง โครงการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (ส่วนขยายครั้งที่ 1) ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์ ชั้น4 ศาลากลางจังหวัดระยอง

วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมรับฟังการหารือแนวทางการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการ ...

โดย ผู้ดูแลระบบ  วันที่ 25 มิ.ย. 2563 09:30 น.

​วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดระยอง ครั้งที่ 22/2563 ณ ห้องประชุมศรีสมุทโภคไชย ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง อ.เมืองฯ จ.ระยอง

วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ ...

โดย ผู้ดูแลระบบ  วันที่ 24 มิ.ย. 2563 09:30 น.

วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนระยองเมืองอัจฉริยะ (Rayong Smart City) ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง อ.เมืองฯ จ.ระยอง

วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนระยองเมืองอัจฉริยะ ...

โดย ผู้ดูแลระบบ  วันที่ 23 มิ.ย. 2563 09:30 น.

วันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าระยอง ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องสิงห์บุรานุรักษ์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง อ.เมืองฯ จ.ระยอง

วันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าระยอง ...

โดย ผู้ดูแลระบบ  วันที่ 18 มิ.ย. 2563 09:30 น.

วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมรับฟังการเสนอแผนการดำเนินโครงการศึกษาออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนแกลง อ.แกลง จ.ระยอง ณ ห้องสิงห์บุรานุรักษ์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง อ.เมืองฯ จ.ระยอง

วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมรับฟังการเสนอแผนการดำเนินโครงการศึกษาออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนแกลง ...

โดย ผู้ดูแลระบบ  วันที่ 17 มิ.ย. 2563 10:00 น.

วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อป้องกันโรคที่เกิดจากยุงลาย และ Big Cleaning Day พร้อมด้วย นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง/ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดระยอง สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง และประชาชนจิตอาสา ณ วัดทับมา ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อป้องกันโรคที่เกิดจากยุงลาย ...

โดย ผู้ดูแลระบบ  วันที่ 14 มิ.ย. 2563 10:30 น.

วันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน 2563 เวลา 11.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดป้ายหมู่บ้านคชานุรักษ์ ณ บ้านเขาจันทร์ หมู่ 7 ต.ห้วยทับมอญ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง

วันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน 2563 เวลา 11.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดป้ายหมู่บ้านคชานุรักษ์ ...

โดย ผู้ดูแลระบบ  วันที่ 25 พ.ค. 2563 09:00 น.

วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมศูนย์บริหารและประสานการปฏิบัติเพื่อเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดระยอง ณ ห้องศรีสมุทโภคไชย ชั้น4 ศาลากลางจังหวัดระยอง

วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมศูนย์บริหารและประสานการปฏิบัติเพื่อเฝ้าระวัง ...