โดย ผู้ดูแลระบบ  วันที่ 28 มี.ค. 2563 10:00 น.

วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ประจำวัน ณ ห้องประชุมสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า ...

โดย ผู้ดูแลระบบ  วันที่ 27 มี.ค. 2563 15:00 น.

วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563 เวลา 15.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมกิจกรรมการทำความสะอาดและฉีดพ่นสารฆ่าเชื้อโรคเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ( โควิด - 19) ณ บริเวณโถงชั้น 1 (มุขหน้า) ศาลากลางจังหวัดระยอง

วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563 เวลา 15.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมกิจกรรมการทำความสะอาดและฉีดพ่นสารฆ่าเชื้อโรคเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ...

โดย ผู้ดูแลระบบ  วันที่ 26 มี.ค. 2563 13:30 น.

วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดระยอง ครั้งที่ 6/2563 ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม ศาลากลางจังหวัดระยอง

วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ ...

โดย ผู้ดูแลระบบ  วันที่ 26 มี.ค. 2563 12:45 น.

วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2563 เวลา 12.45 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดระยอง (ก.จ.จ.ระยอง ) ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์ ศาลากลางจังหวัดระยอง

วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2563 เวลา 12.45 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ...

โดย ผู้ดูแลระบบ  วันที่ 26 มี.ค. 2563 09:00 น.

วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ประจำวัน ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม ศาลากลางจังหวัดระยอง

วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า ...

โดย ผู้ดูแลระบบ  วันที่ 25 มี.ค. 2563 13:30 น.

วันพุธที่ 25 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (คพรฟ.) กองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง

วันพุธที่ 25 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า ...

โดย ผู้ดูแลระบบ  วันที่ 25 มี.ค. 2563 09:00 น.

วันพุธที่ 25 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ประจำวัน ณ ห้องระบบเพื่อการตัดสินใจแบบองค์รวม ศาลากลางจังหวัดระยอง

วันพุธที่ 25 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า ...

โดย ผู้ดูแลระบบ  วันที่ 24 มี.ค. 2563 09:00 น.

วันอังคารที่ 24 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ประจำวัน ณ ห้องระบบเพื่อการตัดสินใจแบบองค์รวม ศาลากลางจังหวัดระยอง

วันอังคารที่ 24 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า ...

โดย ผู้ดูแลระบบ  วันที่ 23 มี.ค. 2563 13:45 น.

วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563 เวลา 13.45 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดระยอง ครั้งที่ 5/2563 ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม ศาลากลางจังหวัดระยอง

วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563 เวลา 13.45 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ ...

โดย ผู้ดูแลระบบ  วันที่ 18 มี.ค. 2563 13:30 น.

วันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดระยอง ครั้งที่ 4/2563 ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม ศาลากลางจังหวัดระยอง

วันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ ...

โดย ผู้ดูแลระบบ  วันที่ 17 มี.ค. 2563 16:30 น.

วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2563 เวลา 16.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมประชุมมาตรการแก้ไขปัญหาโรค COVID-19 ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (VCS) โดยมี พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุม ในการนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ คณะกรรมการโรคติดจังหวัดระยอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศรีสมุทโภคไชย ศาลากลางจังหวัดระยอง

วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2563 เวลา 16.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมประชุมมาตรการแก้ไขปัญหาโรค ...

โดย ผู้ดูแลระบบ  วันที่ 13 มี.ค. 2563 10:00 น.

วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิด การประชุมเชิงปฏิบัติการ “จังหวัดระยอง รวมใจต้านภัย COVID-19” ณ อาคารเอนกประสงค์ อบต.ตะพง อ.เมืองฯ จ.ระยอง

วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิด ...

โดย ผู้ดูแลระบบ  วันที่ 13 มี.ค. 2563 08:30 น.

วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดศูนย์เรียนรู้อีเอฟ จังหวัดระยอง ภายในศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองมาบตาพุด (แห่งใหม่) อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดศูนย์เรียนรู้อีเอฟ ...

โดย ผู้ดูแลระบบ  วันที่ 11 มี.ค. 2563 09:30 น.

วันพุธที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดระยอง ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง

วันพุธที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดระยอง ...

โดย ผู้ดูแลระบบ  วันที่ 10 มี.ค. 2563 15:00 น.

​วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา 15.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมทางไกล (Video conference) เรื่องการดำเนินงานเพื่อรองรับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุม ในการนี้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ และโรงพยาบาลทั่วไป ในจังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมด้วย ณ ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา 15.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมทางไกล ...