โดย ผู้ดูแลระบบ  วันที่ 31 ธ.ค. 2562 00:00 น.

​วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เวลา 22.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานพิธีสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2563 ( พิธีสวดมนต์ข้ามปี) ณ วัดเนินพระ ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เวลา 22.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานพิธีสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล ...

โดย ผู้ดูแลระบบ  วันที่ 31 ธ.ค. 2562 00:00 น.

วันอังคารที่ 31 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถน

วันอังคารที่ 31 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ...

โดย ผู้ดูแลระบบ  วันที่ 28 ธ.ค. 2562 08:00 น.

วันที่ 28 ธันวาคม 2562 เวลา 08.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธาน พิธีบวงสรวง และถวายเครื่องราชสักการะพระบรมรูปจำลองสมเด

วันที่ 28 ธันวาคม 2562 เวลา 08.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วยนางวราภรณ์ ...

โดย ผู้ดูแลระบบ  วันที่ 26 ธ.ค. 2562 00:00 น.

วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการและ

วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมกรมการจังหวัด ...

โดย ผู้ดูแลระบบ  วันที่ 25 ธ.ค. 2562 00:00 น.

วันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562 เวลา 16.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเ

วันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562 เวลา 16.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำ ...

โดย ผู้ดูแลระบบ  วันที่ 24 ธ.ค. 2562 09:30 น.

วันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัดระยอ

วันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ ...

โดย ผู้ดูแลระบบ  วันที่ 25 ธ.ค. 2562 00:00 น.

วันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

วันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ...