โดย ผู้ดูแลระบบ  วันที่ 30 ก.ค. 2564 09:00 น.

วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานประจำจังหวัด ครั้งที่ 7 ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม ศาลากลางจังหวัดระยอง

วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานประจำจังหวัด ...

โดย ผู้ดูแลระบบ  วันที่ 19 ก.ค. 2564 10:00 น.

วันจันทร์ที่19 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการให้ความช่วยเหลือด้านการป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดระยอง ครั้งที่ 6/2564 ณ ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง

วันจันทร์ที่19 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการให้ความช่วยเหลือด้านการป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ...

โดย ผู้ดูแลระบบ  วันที่ 16 ก.ค. 2564 16:00 น.

วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564 นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง รับมอบสิ่งของจากภาคเอกชนเพื่อใช้ในการดำเนินงานในโรงพยาบาลสนามและควบคุมป้องกันโควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดระยอง

วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564 นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง รับมอบสิ่งของจากภาคเอกชนเพื่อใช้ในการดำเนินงานในโรงพยาบาลสนามและควบคุมป้องกันโควิด ...

โดย ผู้ดูแลระบบ  วันที่ 16 ก.ค. 2564 16:00 น.

วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564 นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ลงพื้นที่บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) เพื่อหารือถึงการปรับอาคารของโรงงานเป็นโรงพยาบาลสนามรองรับผู้ป่วยในพื้นที่

วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564 นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วย นายภิรมย์ ชุมนุม นายอำเภอนิคมพัฒนา ...