ข้อมูลหน่วยงาน

สาระความรู้โควิด
UploadImage UploadImage
UploadImage UploadImage

UploadImage  UploadImage
UploadImage  UploadImage
UploadImage  UploadImage  UploadImage UploadImage

UploadImage    UploadImage    UploadImage    UploadImage   
UploadImage    UploadImage    UploadImage    UploadImage   
 UploadImage   UploadImage        
- ฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง
- ผู้ที่ควรปรึกษาแพทย์ก่อนเข้ารับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19
- ผู้ป่วยไทรอยด์กับโรคโควิด-19
- ฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบแล้ว ยังไม่ควรการ์ดตก
- ดูแลเด็กอย่างไรในช่วงโควิด-19 ระบาด
- การฉีดวัคซีนโควิด-19 ในผู้หญิง
- 10 คำถามคลายสงสัยเรื่องการฉีดวัคซีนโควิด-19
- ใช้หลักเกณฑ์อะไรเป็นตัวกำหนดว่าใครควรตรวจโควิด
- กินข้าวร่วมกับผู้อื่น เสี่ยงรับเชื้อ (โควิด-19) จากอะไรบ้าง
- ลดความเสี่ยงให้กับคนในครอบครัว
- คำแนะนำการรับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อ COVID-19 สำหรับผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง 7 โรค ผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไป
- ยึดหลัก D-M-H-T-T-A ปลอดภัย อุ่นใจแน่นอน
วิธีปฏิบัติตัวอย่างง่าย เมื่อติดโควิด-19 ก่อนเข้า รพ.หรือระหว่างรอผลตรวจ
- ข้อปฏิบัติสำหรับคนร่วมบ้านผู้ติดเชื้อยืนยัน
- การเตรียมความพร้อมด้านจิตใจ เพื่อลดอาการไม่พึงประสงค์จากการฉีดวัคซีน covid-19
- ตรวจโควิดแล้ว ต้องทำอย่างไรต่อ?
- คำแนะนำ กรณีพบผู้ติดเชื้อ Covid-19 สำหรับบริษัท สถานที่ทำงานและคอนโดมิเนียม
- 10 STEPS กักตัวอย่างไรให้ปลอดภัยไม่แพร่เชื้อ