ข้อมูลหน่วยงาน

โครงการพระราชดำริจังหวัดระยอง จำนวน 3 โครงการ
UploadImage
 

1. โครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดง ตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง-ชลบุรี
2. โครงการสมเด็จฯ อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล
3. โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าในพื้นที่รอยต่อ 5 จังหวัด(ภาคตะวันออก) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ