ข้อมูลหน่วยงาน

โครงการภูมิปัญญาแผ่นดินขยายผลสู่ปวงชนชาวไทย ปี 2552 จังหวัดระยอง
UploadImage
 

โครงการภูมิปัญญาแผ่นดินขยายผลสู่ปวงชนชาวไทย ปี 2552 จังหวัดระยอง

- เอกสารสรุป โครงการอนุรักษ์ป่าชายเลนประแสร์-พังราด จ.ระยอง  UploadImage
- สไลด์ประกอบคำบรรยาย โครงการภูมิปัญญาแผ่นดินขยายผลสู่ปวงชนชาวไทยปี 2552 จ.ระยอง:โครงการอนุรักษ์ป่าชายเลนประแสร์-พังราด จ.ระยอง

ที่มากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดระยอง
โทรศัพท์/โทรสาร
: 0-3864-0700 ต่อ 34129
e-mail: vipasri_kho@moi.go.th

 

ผู้ประสานงานโครงการตามพระราชดำริ ในจังหวัดระยอง
กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดระยอง
โทร.0-3864-0700 ต่อ 34122 e-mail: vipasri_kho@moi.go.th
Copyright(c) 2009 www.rayong.go.th. All rights reserved.