ข้อมูลหน่วยงาน

กรมการจังหวัด
UploadImage หนังสือเชิญประชุม
- การประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าหน่วยงาน ประจำจังหวัด ครั้งที่ 10/2563 ประจำเดือนตุลาคม 2563

UploadImageรายงานการประชุม
​- รายงานการประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ และหัวหน้าหน่วยงานประจำจังหวัดระยอง ครั้งที่ 8/2563 ประจำเดือนสิงหาคม 2563 
​​​​​- รายงานการประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ และหัวหน้าหน่วยงานประจำจังหวัดระยอง ครั้งที่ 7/2563 ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 
- รายงานการประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ และหัวหน้าหน่วยงานประจำจังหวัดระยอง ครั้งที่ 6/2563 ประจำเดือนมิถุนายน 2563 
- รายงานการประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ และหัวหน้าหน่วยงานประจำจังหวัดระยอง ครั้งที่ 5/2563 ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 
- รายงานการประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ และหัวหน้าหน่วยงานประจำจังหวัดระยอง ครั้งที่ 4/2563 ประจำเดือนเมษายน 2563 
- รายงานการประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ และหัวหน้าหน่วยงานประจำจังหวัดระยอง ครั้งที่ 3/2563 ประจำเดือนมี่นาคม 2563 
​- รายงานการประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ และหัวหน้าหน่วยงานประจำจังหวัดระยอง ครั้งที่ 2/2563 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 
รายงานการประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ และหัวหน้าหน่วยงานประจำจังหวัดระยอง ครั้งที่ 1/2563 ประจำเดือนมกราคม 2563 
- รายงานการประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ และหัวหน้าหน่วยงานประจำจังหวัดระยอง ครั้งที่ 12/2562 ประจำเดือนธันวาคม 2562

รายงานการประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ และหัวหน้าหน่วยงานประจำจังหวัดระยอง ครั้งที่ 11/2562 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562