คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

คำถาม : เบอร์โทรติดต่อ หรือ สายด่วนโควิด-19 จังหวัดระยอง เบอร์อะไรคะ?
คำตอบ : ศูนย์บริหารและประสานการปฏิบัติ COVID-19 จังหวัดระยอง เบอร์โทรศํพท์ : 038-694-068