ข่าว 10 อันดับล่าสุด || ดูข่าวทั้งหมด
  แนวทางการประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานประจำจังหวัด ครั้งที่ 3/2563 ประจำเดือนมีนาคม 2563
  วันพุธที่ 25 มีนาคม 2563 เวลา 9.30 น. ว่าที่ร้อยตรีพิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำและติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมอุตรกิจพิจารณ์
  วันอังคารที่ 24 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแบ่งเขตเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นจังหวัดระยอง ครั้งที่ 5/2563 ณ ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์ ศาลากลางจังหวัดระยอง
  วันอังคารที่ 24 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ประจำวัน ณ ห้องระบบเพื่อการตัดสินใจแบบองค์รวม ศาลากลางจังหวัดระยอง
  วันอังคารที่ 24 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น.นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุม ก.อบต. จังหวัดระยอง ครั้งที่ 3/2563
  ขอเชิญบำเพ็ญกุศลทอดผ้าป่าสามัคคีมูลนิธิภูมิพโลภิกขุ ประจำปี พ.ศ. 2563
  รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกและจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
  ประกาศมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19
  ของดการจัดงาน วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่กัว พระมหาเจษฏาราชเจ้า และ วันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2563
  รายงานการประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ และหัวหน้าหน่วยงานประจำจังหวัดระยอง ครั้งที่ 2/2563 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563