สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ หน่วยงาน ประเภท โครงการ ราคากลาง วันซื้อเอกสาร วันยื่นเอกสาร วันที่ประกาศ  
1 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่น้ำคู้ ประกวดราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางเป็นถนน คสล.สายแยกทางหลวง 3191-อ่างเก็บน้ำดอกกราย หมู่ที่ 6 ต.แม่น้ำคู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5,833,467 23 ก.พ. 2564-10 มี.ค. 2564 11 มี.ค. 2564-11 มี.ค. 2564 23 มี.ค. 2564 ไฟล์ประกาศ
2 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่น้ำคู้ ประกวดราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานตลาดสินค้าชุมชน หมู่ที่ 5 ต.แม่น้ำคู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 692,000 4 มี.ค. 2564-11 มี.ค. 2564 12 มี.ค. 2564-12 มี.ค. 2564 4 มี.ค. 2564 ไฟล์ประกาศ
3 เทศบาลตำบลพลา ประกวดราคา ประกวดราคาาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายทางหลวงท้องถิ่น อบจ.รย.0501(บ้านฉาง-กงเพชร) ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิสก์ (e-bidding) 8,189,524 1 มี.ค. 2564-15 มี.ค. 2564 16 มี.ค. 2564-16 มี.ค. 2564 1 มี.ค. 2564 ไฟล์ประกาศ
4 อบต.มาบยางพร ประกวดราคา ประกาศประกวดราคาโครงการติดตั้งชุดโคมไฟฟ้า ส่องสว่าง บริเวณถนนสาย รย ๒๐๒๖ หมู่ที่ ๕ ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 825,000 3 มี.ค. 2564-17 มี.ค. 2564 18 มี.ค. 2564-18 มี.ค. 2564 3 มี.ค. 2564 ไฟล์ประกาศ ข้อกำหนดทางราชการ (TOR)
5 อบต.มาบยางพร ประกวดราคา โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำห้วยชุมชนหมู่บ้านศุภาลัย ซอยมาบยางพร ๑๘ หมู่ที่ ๒ ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 4,864,961 4 มี.ค. 2564-18 มี.ค. 2564 19 มี.ค. 2564-19 มี.ค. 2564 4 มี.ค. 2564 ไฟล์ประกาศ ข้อกำหนดทางราชการ (TOR)
6 อบต.มาบยางพร ประกวดราคา ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟส่องสว่างแบบเสากิ่งเดี่ยว ซอยมาบยางพร ๑๘(ต่อจากเดิม) หมู่ที่ ๒ ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 3,941,290 5 มี.ค. 2564-19 มี.ค. 2564 22 มี.ค. 2564-22 มี.ค. 2564 5 มี.ค. 2564 ไฟล์ประกาศ ข้อกำหนดทางราชการ (TOR) ไฟล์ประกาศ ข้อกำหนดทางราชการ (TOR)