สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ หน่วยงาน ประเภท โครงการ ราคากลาง วันซื้อเอกสาร วันยื่นเอกสาร วันที่ประกาศ  
1 อบต.มาบยางพร ประกวดราคา ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำวัดราษฎร์อัสดาราม (สะพานสี่) หลังที่ 2 หมู่ที่ 3 ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 1,970,000 2 ก.ค. 2563-15 ก.ค. 2563 16 ก.ค. 2563-16 ก.ค. 2563 2 ก.ค. 2563 ไฟล์ประกาศ ข้อกำหนดทางราชการ (TOR)
2 เทศบาลนครระยอง ประกวดราคา จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง จำนวน 124 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4,119,600 8 ก.ค. 2563-17 ก.ค. 2563 20 ก.ค. 2563-20 ก.ค. 2563 8 ก.ค. 2563 ไฟล์ประกาศ ข้อกำหนดทางราชการ (TOR) ไฟล์ประกาศ
3 อบต.มาบยางพร ประกวดราคา ประกาศประกวดราคาโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบางบ่อ หมู่ที่ 5 ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 5,332,840 8 ก.ค. 2563-21 ก.ค. 2563 22 ก.ค. 2563-22 ก.ค. 2563 8 ก.ค. 2563 ไฟล์ประกาศ ข้อกำหนดทางราชการ (TOR)