สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ หน่วยงาน ประเภท โครงการ ราคากลาง วันซื้อเอกสาร วันยื่นเอกสาร วันที่ประกาศ  
1 อบต.มาบยางพร ประกวดราคา ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยมาบยางพร 41 (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 6 ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 780,000 9 ม.ค. 2563-22 ม.ค. 2563 23 ม.ค. 2563-23 ม.ค. 2563 9 ม.ค. 2563 ไฟล์ประกาศ ข้อกำหนดทางราชการ (TOR)
2 เทศบาลนครระยอง ประกวดราคา จ้างซ่อมรถดับเพลิง ชนิดมีบันไดเลื่อนอัตโนมัติ หมายเลขทะเบียน 81-6054 ระยอง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,198,400 13 ม.ค. 2563-22 ม.ค. 2563 23 ม.ค. 2563-23 ม.ค. 2563 13 ม.ค. 2563 ไฟล์ประกาศ ข้อกำหนดทางราชการ (TOR) ไฟล์ประกาศ