สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ หน่วยงาน ประเภท โครงการ ราคากลาง วันซื้อเอกสาร วันยื่นเอกสาร วันที่ประกาศ  
1 อบต.มาบยางพร ประกวดราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยมาบยางพร ๑๘ (บริเวณข้างดณิตารีสอร์ท) ต่อจากเดิม หมู่ที่ ๒ ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 1,745,279 12 พ.ย. 2563-30 พ.ย. 2563 1 ธ.ค. 2563-1 ธ.ค. 2563 12 พ.ย. 2563 ไฟล์ประกาศ ข้อกำหนดทางราชการ (TOR)
2 อบต.มาบยางพร ประกวดราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยมาบยางพร ๑๔ (ข้างสนามบอลค่ำชู) หมู่ที่ ๒ ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 1,613,163 12 พ.ย. 2563-30 พ.ย. 2563 1 ธ.ค. 2563-1 ธ.ค. 2563 12 พ.ย. 2563 ไฟล์ประกาศ ข้อกำหนดทางราชการ (TOR)
3 อบต.มาบยางพร ประกวดราคา โครงการติดตั้งไฟส่องสว่าง แบบเสากิ่งเดี่ยว ซอยมาบยางพร ๑๘ (ช่วงที่ ๑) หมู่ที่ ๒ ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 2,612,004 12 พ.ย. 2563-30 พ.ย. 2563 1 ธ.ค. 2563-1 ธ.ค. 2563 12 พ.ย. 2563 ไฟล์ประกาศ ข้อกำหนดทางราชการ (TOR)
4 อบต.มาบยางพร ประกวดราคา ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวังกระรอก หมู่ที่ 1 ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 637,852 12 พ.ย. 2563-30 พ.ย. 2563 1 ธ.ค. 2563-1 ธ.ค. 2563 12 พ.ย. 2563 ไฟล์ประกาศ ข้อกำหนดทางราชการ (TOR)