สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ หน่วยงาน ประเภท โครงการ ราคากลาง วันซื้อเอกสาร วันยื่นเอกสาร วันที่ประกาศ  
1 เทศบาลตำบลชากบก ประกวดราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลชากบก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23,693,000 20 ก.ค. 2564-5 ส.ค. 2564 6 ส.ค. 2564-6 ส.ค. 2564 20 ก.ค. 2564 ไฟล์ประกาศ
2 เทศบาลนครระยอง ประกวดราคา จ้างก่อสร้างเวทีพร้อมห้องเก็บพัสดุ โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 516,917 30 ก.ค. 2564-6 ส.ค. 2564 9 ส.ค. 2564-9 ส.ค. 2564 30 ก.ค. 2564 ไฟล์ประกาศ ข้อกำหนดทางราชการ (TOR) ไฟล์ประกาศ
3 อบต.มาบยางพร ประกวดราคา โครงการติดตั้งไฟส่องสว่าง แบบเสากิ่งเดียว ซอยมาบยางพร ๒๗ หมู่ที่ ๖ ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 535,000 3 ส.ค. 2564-13 ส.ค. 2564 16 ส.ค. 2564-16 ส.ค. 2564 3 ส.ค. 2564 ไฟล์ประกาศ ข้อกำหนดทางราชการ (TOR)
4 อบต.มาบยางพร ประกวดราคา โครงการติดตั้งไฟส่องสว่างแบบเสากิ่งเดียว ซอยตาเสาร์ หมู่ที่ ๔ ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 727,822 3 ส.ค. 2564-13 ส.ค. 2564 16 ส.ค. 2564-16 ส.ค. 2564 3 ส.ค. 2564 ไฟล์ประกาศ ข้อกำหนดทางราชการ (TOR)
5 อบต.มาบยางพร ประกวดราคา โครงการติดตั้งไฟส่องสว่างแบบเสากิ่งเดี่ยว ซอยห้วยแก้ว-ปรุมปราม ๓-๕ หมู่ที่ ๖ ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 640,000 3 ส.ค. 2564-13 ส.ค. 2564 16 ส.ค. 2564-16 ส.ค. 2564 3 ส.ค. 2564 ไฟล์ประกาศ ข้อกำหนดทางราชการ (TOR)
6 อบต.มาบยางพร ประกวดราคา โครงการติดตั้งไฟส่องสว่าง แบบเสากิ่งเดี่ยว ซอยห้วยแก้ว-ปรุมปราม ๑๐ หมู่ที่ ๖ ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 825,000 3 ส.ค. 2564-13 ส.ค. 2564 16 ส.ค. 2564-16 ส.ค. 2564 3 ส.ค. 2564 ไฟล์ประกาศ ข้อกำหนดทางราชการ (TOR)