สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ หน่วยงาน ประเภท โครงการ ราคากลาง วันซื้อเอกสาร วันยื่นเอกสาร วันที่ประกาศ  
1 เทศบาลนครระยอง ประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างตลาดเทศบาล 2 (ตลาดอนันต์หรือตลาดวัดลุ่ม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4,944,262 8 ก.ย. 2563-1 ต.ค. 2563 2 ต.ค. 2563-2 ต.ค. 2563 8 ก.ย. 2563 ไฟล์ประกาศ