สวนยายดา-เจ๊บุญชื่น
โดย 
 วันที่ 21 ม.ค. 2563 16:55 น.
 จัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร มีผลไม้ที่ขึ้นชื่อตามฤดูกาล เช่น เงาะ ทุเรียน มังคุด ภายในสวนมีกิจกรรมที่ส่งเสริมความรู้ทางด้านการเกษตร เช่น การเก็บเงาะ วิธีการบำรุงและตัดแต่งกิ่งผลไม้ การจัดแสดงนิทรรศการผักและผลไม้ต่าง ๆ รวมถึงการชมสวน ชิมผลไม้จากต้น ซุ้มบุฟเฟต์ผลไม้ ท่านละ 100 บาท นอกจากนั้นยังมีอาหารพื้นบ้านไว้ให้นักท่องเที่ยวได้ชิม เช่น แกงหมูชะมวง และยังสามารถซื้อผลไม้สด ๆ หรือจะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตร เช่น ทุเรียนทอดกรอบ ทุเรียนกวน จากสวนกลับบ้าน