ปูทะเล
โดย 
 วันที่ 21 ม.ค. 2563 16:09 น.
ชื่อร้าน : ปูทะเล 
ที่อยู่ : แหลมแม่พิมพ์, อ.แกลง, ระยอง 
โทรศัพท์ : 081 753 2299, 081 982 6558