แหลมเจริญ ซีฟู้ด
โดย 
 วันที่ 21 ม.ค. 2563 16:09 น.
ชื่อร้าน : แหลมเจริญ ซีฟู้ด 
ที่อยู่ : 1 ถนนเลียบชายฝั่ง ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 
ซอย : - 
ถนน : ถนนเลียบชายฝั่ง 
ตำบล : ปากน้ำ 
โทรศัพท์ : 0 3861 3492, 0 3861 3757