ตังเก 2
โดย 
 วันที่ 21 ม.ค. 2563 16:09 น.
ชื่อร้าน : ตังเก 2 
ที่อยู่ : ถ.สุนทรโวหาร, ต.กร่ำ, อ.แกลง, ระยอง 
ตำบล : กร่ำ 
โทรศัพท์ : 0 3863 8236