ทุเรียนทอดกรอบตราคุณน้อย
โดย 
 วันที่ 21 ม.ค. 2563 17:41 น.
ทุเรียนทอดกรอบตราคุณน้อยstar1star1star1star1star1
      ผู้ผลิต บริษัท เจพีจี โฟรเซ่น ฟูดส์ จำกัด
      ที่อยู่ 35 ม.4 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110
      โทร. 08-1940-4384
      ขนาด 50 กรัม ราคา 50บาท
      ขนาด
1 กิโลกรัม ราคา 450 บาท