ทุเรียนทอดกรอบ
โดย 
 วันที่ 21 ม.ค. 2563 17:41 น.
ทุเรียนทอดกรอบ star1star1star1star1star1
        ผู้ผลิต วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรยายตาพัฒนา
        ที่อยู่ 146/3 ม.3 ต.ตะพง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000
        โทร. 08-7031-0207
        ราคา
400 บาท/กก.